โปรโมชั่นส่วนลด 10 -70% สำหรับ โรงแรมที่พักในสิงคโปร์
ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

homepage


สิงคโปร์มีลักษณะเป็นเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ราว 697 ตารางกิโลเมตร โดยมีเกาะเล็กๆ น้อยๆ อยู่รายล้อมอีกราว 60 เกาะ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน บางส่วนเป็นชาวมาลายูและอินเดีย ประชากรของสิงคโปร์ 1 ใน 3 จะนับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือจะเป็นศาสนาคริสต์และอิสลาม ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ แต่มีบางส่วนใช้ภาษามาลายู และ ทมิฬสิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 5 เขต ดังนี้
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศของประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบร้อนชื้น และ ที่ตั้งของประเทศอยู่ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตร จึงทำให้อากาศของประเทศสิงคโปร์จะมีฤดูร้อนที่ยาวนานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงตุลาคม และ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมจะเป็นช่วงฤดูฝน
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ปกติแล้วไม่มีความจำเป็นต้องขอวีซ่า เพื่อเดินทางเข้าประเทศ เราสามารถซื้อตั๋วแล้วบินไปเที่ยวได้เลย หากเราอยู่ในประเทศสิงคโปร์ไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าเราต้องการอยู่นานกว่านั้น เราต้องทำเรื่องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เลขที่ 129 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-22862111 เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.